Breeze

PROJECT NAME
Breeze – Klaipėda city modern community center + library

TYPE
Library

LOCATION
Klaipėda, Lithuania

YEAR
2018

STATUS
Competition – 3rd place

SIZE
2887 sq.m.

DESIGN TEAM
Tomas Umbrasas, Aidas Barzda, Tautvydas Vileikis, Diana Markovskaja, Martynas Brimas

Clarity, openness, flexibility, contextuality. The shape of cube symbolizes order and security. Cube is one of the 6 glass building segments on which the outer shell forms. The number 6 is not only a mathematically perfect number, it also symbolizes harmony and completeness.

Lithuanian. Pagrindiniai koncepcijos idėjiniai akcentai: aiškumas, atvirumas, lankstumas, kontekstualumas. Tvarką ir saugumą įprasmina kubo figūra. Kubas – vienas iš 6 stiklinių pastato segmentų, ant kurių laikosi išorinis kevalas. Skaičius 6 – tai ne tik matematiškai tobulas skaičius, jis taip pat simbolizuoja harmoniją ir išbaigtumą. Neakcentuojama nei pradžia, nei pabaiga.

Projektuojama biblioteka įgauna pailgą stačiakampio gretasienio formą. Manome, kad tokiame rajone tai korektiška monumentali proporcija, tačiau įgaunanti sienos pavidalą. Siekiant išvengti šio įspūdžio pirmą aukštą matome kaip demokratišką praeinamą erdvę, kuri skirta vietos bendruomenei, viešoms funkcijoms, renginiams.

Vienas iš pagrindinių projekto motyvų buvo susieti objektą su esančiais takais ir papildyti naujais. Tokiu būdu glaudžiau „sukabinami“ rajonai abipus plataus prospekto. Dangų minkštumas kontrastuoja su kietu ir grubiu kvartalo charakteriu ir sudaro įspūdį, kad pastatas pastatytas ant pievos.

Image of maritime city – a light breeze in the facades.

Site functions and flows.

Harmony and completeness.

Drawings

Gallery

Clarity, openness, flexibility, contextuality.

Green